Рисунок1

Монахиня Елевферия (Дремач), д. Холмеч. 1979 г.