11

Прападобнапакутнік Серафім, архімандрыт Жыровіцкі.