1

Абраз свяціцеля Лаўрэнція, епіскапа Тураўскага.