4

Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская (у первым радзе другая злева) разам з аднакурснікамі падчас вучобы ва ўніверсітэце. 1949 г.